NEWS
CONTACT
NETService

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
IQ Card

Правна информация

Фирма IQ Card Vertriebs GmbH се радва, че посещавате нашия уебсайт и Вашия интерес към нашите продукти.


Всички права запазени
Текстове, картинки, графики и анимации, както и тяхната подредба на уебсайта на IQ Card Vertriebs GmbH подлежат на защита от авторско право. Не се разрешава копирането за търговски цели, разпространяването, промяната или достъпа на трети лица до съдържанието на този уебсайт.
FN292467z
ЕИК ATU63370168
Защита на данните: iqcard.at/de/datenschutz/
Търговски регистър: Градски съд Линц
Седалище: 4020 Linz (Линц)

Член на търговската камара на Австрия, Търговска камара Горна Австрия
Разпоредби за извършване на дейността: Правила за търговия (www.ris.bka.at)
Градски съвет на Линц (столица на провинцията)


Отказ от гаранции и отговорност
Този уебсайт е създаден с максимално старание. Въпреки това, IQ Card Vertriebs GmbH не може да поеме гаранция за липса на грешки, пълнота и актуалност на съдържащата се информация. IQ Card Vertriebs GmbH изключва всякаква отговорност за щети, които възникват директно или косвено от ползването на този уебсайт, освен ако те не се дължат на умисъл или груба небрежност от страна на IQ Card Vertriebs GmbH. Това важи и за всички връзки („линкове"), към които директно или косвено насочва този уебсайт.