NEWS
CONTACT
NETService

Фирмата
IQ Card

IQ CARD NETSERVICE
Винаги пълноценно информирани
В нашия 24ч портал за клиенти IQ Card NETService разполагате по всяко време с редица онлайн услуги.

Фирмата

Фирмата IQ Card Vertriebs GmbH е 100 %-дъщерно дружество на фирмата за търговия на едро с минерални масла Julius Stiglechner GmbH, град Линц, която от 1923г. е собственост на фамилия Щиглехнер (Stiglechner).
Освен на продажбата на IQ Card, фирма Stiglechner отделя специално внимание на бензиностанциите. Мрежата от бензиностанции обхваща 160 бензиностанции IQ- и SHELL в цяла Австрия.
www.stiglechner.com