NEWS
CONTACT
NETService

Услуги
Прозрачно фактуриране

Прозрачно фактуриране

Чрез IQ Card си спестявате трудоемкото отчитане на касовите бележки за зареждане, тъй като предварителното финансиране на разходите за зареждане от Вашите шофьори става излишно. Вместо това, в края на периода за отчитане получавате ясна обща фактура. По желание можете да получите и подробен списък на отделните сделки, като можете да проверите актуалността им по всяко време онлайн през IQ Card NetService.

Ясна обща фактура вместо отделни касови бележки: В края на периода за отчитане получавате обща фактура за всички сделки, които са направени през Вашата IQ Card.
Общата фактура на IQ Card ви помага бързо и лесно да осчетоводите Вашите разходи за гориво. По този начин не само зареждате по-изгодно, но и намалявате Вашите счетоводни разходи.
Определете сами колко подробна да е Вашата фактура. Ако пожелаете, можем към всяка обща фактура да ви изпратим и списък с всички сделки от Вашата карта за периода на фактуриране.
Нашият съвет: В 24h IQ Card NetService можете по всяко време да видите всички трансакции онлайн!