NEWS
CONTACT
NETService

Услуги
Начини на отчитане

Начини на отчитане

Заедно с нашите клиенти разработихме различни модели на отчитане, които са ориентирани към специфичните потребности за зареждане с гориво на отделните фирми. Екипът на IQ Card с удоволствие ще ви консултира, кой модел на отчитане е най-подходящ за Вашата компания!

Предварителна цена за седмицата

Валидност на цената: По-Нд
Установяване на цените в началото на седмицата
Предимство:
висока прозрачност на разходите за зареждане
Фиксирана цена независимо от колебания на цените

Дневна цена

Определяне на цената предходния ден
Валидност на цената = ден
Предимство:
Оптимизиране на разходите за гориво, чрез зареждане в най-изгодния момент
ежедневна информация за цените