За да отговорим на потребностите на различните фирми, заедно с нашите клиенти разработихме няколко вида карти, както и различни начини на отчитане. Това е гаранция, че всички фирми могат да се възползват от IQ Card!