NEWS
CONTACT
NETService

TIRÁŽ
IQ Card

Tiráž

IQ Card Vertriebs GmbH
Auerspergstraße 19
4021 Linz
Österreich
Tel.: +43 (0)732 / 664001 - 99Fax: +43 (0)732 / 664001 - 37E-Mail: info[at]iqcard.at
Spoločnosť IQ Card Vertriebs GmbH sa teší z vašej návštevy na našej stránke a z vášho záujmu o naše produkty.

Všetky práva sú vyhradené
Texty, obrázky, grafiky a animácie ako aj ich usporiadanie na stránke spoločnosti IQ Card Vertriebs GmbH podliehajú ochrane autorského práva. Obsah tejto webovej stránky sa pre komerčné účely nesmie kopírovať, šíriť, meniť a sprístupňovať tretím osobám.

FN292467z
IČ DPH: ATU63370168
Ochrana údajov: iqcard.at/de/datenschutz/
Registrový súd obchodného registra firiem: Krajinský súd Linz
Sídlo: 4020 Linz

Člen Hospodárskej komory Rakúska, Hospodárskej komory Horného Rakúska
Právo týkajúce sa povolania: Živnostenský poriadok (www.ris.bka.at)
Magistrát krajinského hlavného mesta Linz

Žiadna záruka, vylúčenie zodpovednosti
Táto webová stránka bola zostavená s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu nemôže spoločnosť IQ Card Vertriebs GmbH ručiť za bezchybnosť, kompletnosť a aktuálnosť obsiahnutých informácií.  IQ Card Vertriebs GmbH vylučuje akúkoľvek záruku za škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo používaním tejto webovej stránky, pokiaľ tieto škody neboli spôsobené úmyselným konaním alebo hrubou nedbanlivosťou spoločnosti IQ Card Vertriebs GmbH. Platí to aj pre všetky prepojenia („linky“), na ktoré táto webová stránka priamo alebo nepriamo odkazuje.