NEWS
CONTACT
NETService

Služby
Modely zúčtovania

Modely zúčtovania

Spoločne s našimi zákazníkmi sme vyvinuli rôzne modely zúčtovania, ktoré sú prispôsobené rozdielnym požiadavkám na tankovanie od rôznych podnikov. Tím zaoberajúci sa IQ Card vám rád poradí, ktorý model zúčtovania je pre váš podnik ten najvhodnejší!

Cena na daný týždeň vopred

Platnosť ceny: pon. - ned.
Stanovenie cien na začiatku týždňa
Výhoda:
vysoká transparentnosť nákladov na tankovanie
fixná cena bez vplyvu kolísania cien

Denná cena

Definícia ceny v predošlý deň
Platnosť ceny = deň                                     
Výhoda:
optimalizácia nákladov na tankovanie tým, že budete tankovať v najvýhodnejšom čase
každodenná informácia o cene