NEWS
CONTACT
NETService

SERVICES
Bezpečnosť

SLUŽBY

Aby sa predišlo podvodu a zneužitiu, karta IQ Card je vybavená najmodernejšími bezpečnostnými prvkami, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
IQ Card je zabezpečená PIN kódom, ktorý sa pri platení zadáva zašifrovane a v dôsledku toho zodpovedá najvyšším bezpečnostným štandardom. Môžete si zadať aj váš vlastný PIN kód.
Alternatívne môžete IQ Card spojiť s doplnkovými bezpečnostnými otázkami: Otázka na číslo vodiča, otázka na stav tachometra

V prípade straty alebo krádeže môžete IQ Card prostredníctvom IQ Card NetService nonstop bezplatne zablokovať! Takto ste chránení proti jej zneužitiu.

Limity karty: Na želanie si môžete sami zadať limity pre palivové karty platné počas 24 hodín.
Kategórie nákupov: Vy si určíte, ktoré tovary môžu byť pomocou IQ Card zaplatené.
Preverenie pravosti karty (online): Pri každom použití sa karta okamžite online preverí. Doplnkovo si aj každý zákazník môže online zablokovať kartu.
E-mail o transakcii: Kvôli lepšej kontrole tankovania vám na želanie po každom tankovaní pošleme e-mail.