NEWS
CONTACT
NETService

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA
Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Pomocou IQ Card môžete bezplatne tankovať v celej sieti s platnosťou IQ Card alebo môžete získať okamžitú zľavu.
Ponúkame vám flexibilnosť a naše podmienky zameriame na objem tankovaných palív, ktorý potrebujete, a stanovisko vašich vozidiel. Radi vám pošleme nezáväznú ponuku zladenú s potrebami vášho podniku.

Žiadne! Naša IQ Card je pre vás úplne zadarmo! Neexistujú žiadne poplatky súvisiace s disážiom alebo iné bežné príp. skryté náklady.

Žiadne! Aj náš 24 hod. IQ Card NETService a automatickú informáciu o cene vám poskytujeme, samozrejme, bezplatne.

Nie. S vašou IQ Card môžete tankovať len na tých čerpacích staniciach, ktoré sú uvedené v našom prehľade čerpacích staníc.

Áno. Úplne nezávisle od vašej spotreby a dohodnutých podmienok sa môžete rozhodnúť, koľko palivových kariet by ste chceli používať! Okrem toho si kedykoľvek môžete bezplatne objednať ďalšie palivové karty alebo existujúce karty zablokovať.

Ku každému vyúčtovaniu IQ Card dostanete prílohu, v ktorej je každá z vašich kariet vypísaná ako zvláštna položka. Každá položka zobrazuje kedy, kde, o koľkej a koľko bolo natankované. Doplnkovo sa môžete rozhodnúť, či bude vaša príloha k faktúre rozčlenená podľa názvu vozidla, osoby, atď. Vaše s tým súvisiace priania oznámte, prosím, už v žiadosti o palivové karty.

Bezpečnostné štandardy IQ Card zodpovedajú najmodernejším štandardom. Okrem vyžiadania PIN kódu máte k dispozícii viaceré doplnkové možnosti, ako si môžete svoje karty optimálne ochrániť: Vyžiadanie čísla vodiča, vyžiadanie stavu tachometra. Okrem toho môžete tankovanie cez všetky karty aktuálne a kedykoľvek online sledovať prostredníctvom nášho zákazníckeho portálu IQ Card NetService.

Prostredníctvom IQ Card NETService môžete každú palivovú kartu zablokovať a odblokovať. Takto máte garantovanú maximálnu bezpečnosť! Počas prevádzkovej doby našej kancelárie sú vám k dispozícii naši zamestnanci.

Pre svoju vlastnú bezpečnosť si nemôžete PIN kód vyžiadať online. Pre získanie PIN kódu nám musíte zavolať počas prevádzkovej doby kancelárie (pon.- štv. 08:00 – 16:00 hod./ pia. 08:00 – 12:00) na číslo (Tel. +43 (0)732 664001 - 99). Po preverení vašich údajov vám bude zaslaný alebo oznámený PIN kód.

Týždenná cena vopred bude pre príslušný týždeň stanovená prostredníctvom nášho tímu z oddelenia predaja na začiatku týždňa na základe aktuálnej situácie na trhu a očakávaného vývoja a táto bude pre vás platná po celý týždeň od pondelka do nedele. Vašou výhodou je, že vašu obstarávaciu cenu poznáte už na začiatku týždňa.
Týždenná cena spätne sa vypočíta z priemeru našich denných obstarávacích cien predchádzajúceho týždňa. Výhoda: Toto je najférovejší systém vyúčtovania, lebo tu môžu byť zohľadnené všetky faktory, ktoré ovplyvňujú cenu.
Denná cena vyplýva z našej aktuálnej obstarávacej ceny. Toto je najflexibilnejší model zúčtovania a je ideálny pre firmy s vlastným vedením vozového parku. Časovo cieleným tankovaním si určujete svoju faktúru za tankovanie.

Ojedinele sa môže stať, že predajné ceny na čerpacích staniciach s platnosťou IQ Card sa neriadia všetkými trendmi na burze a napriek stúpajúcim obstarávacím cenám klesajú nadol. Aby mohol byť pre vás vytvorený férový základ, ponúkame vám našu záruku najlepšej ceny. Ak by predajná cena na čerpacej stanici IQ Card bola nižšia ako vaša momentálna týždenná cena/ denná cena, bude vám automaticky za toto natankovanie zaúčtovaná výhodnejšia cena. Takto vám môžeme zaručiť, že vaše pohonné hmoty budete nakupovať vždy za najlepšie ceny.

S radosťou vám bude k dispozícii náš personál na čerpacích staniciach a váš IQ Card tím pri riešení všetkých otázok.