Da bismo udovoljili potrebama širokog raspona korisnika, u ponudi imamo nekoliko različitih opcija kartice i različitih modela obračuna koje smo razvili u saradnji sa našim korisnicima. Na taj način svaka kompanija može da iskoristi prednosti IQ Card kartice!