NEWS
CONTACT
NETService

IQ Card
Opšte informacije

IQ CARD NETSERVICE
Uvek najkvalitetnije informacije
Na našem 24h korisničkom portalu IQ Card NETService na raspolaganju su vam mnogobrojne servisne usluge i to 24 časa dnevno.

IQ Card Opšte informacije

IQ Card je kartica za točenje goriva koju koriste komercijalni kupci preduzeća Julius Stiglechner GmbH, a pojavila se 2007. na austrijskom tržištu. Ubrzo je postala vrlo popularna zahvaljujući mnogim pogodnostima, npr.:

individualna rešenja prilagođena potrebama korisnika

Ovakve pogodnosti IQ Card kartice su prepoznale lokalne kompanije i inostrana prevoznička preduzeća.
Neprekidno radimo na proširenju naše mreže benzinskih stanica da bismo vam pružili najbolje usluge po najboljim cenama. Neprestano proširujemo i raspon usluga IQ Card kartice u saradnji sa našim korisnicima.
Dalje