NEWS
CONTACT
NETService

Usluge
Pojedinačne opcije kartica

Pojedinačne opcije kartica

Svoju IQ Card karticu možete da izaberete da koristite kao standardnu karticu za gorivo, Prepaid karticu ili karticu za plaćanje gotovinom. Zahvaljujući svim navedenim opcijama, IQ Card kartica se prilagođava najrazličitijim potrebama kompanija za gorivom.
Standardna kartica za gorivo
Troškovi točenja goriva se naplaćuju IQ Card karticom (bez plaćanja gotovinom) preko ukupnog računa sa popisom svih troškova za natočeno gorivo na kraju obračunskog perioda (sedmično, 14 dana ili mesečno).
Prepaid kartica
Troškove za gorivo plaćate unapred i IQ Card karticu stavljate saradnicima kompanije na raspolaganje za točenje goriva po posebnim uslovima, bez plaćanja gotovinom. Primite ukupni račun za troškove nakon ugovorenog obračunskog perioda (sedmično, 14 dana ili mesečno).