NEWS
CONTACT
NETService

KOLOFON
IQ Card

Kolofon

IQ Card Vertriebs GmbH
Auerspergstraße 19
4021 Linz
Österreich
Tel.: +43 (0)732 / 664001 - 99Fax: +43 (0)732 / 664001 - 37E-Mail: info[at]iqcard.at
Družba IQ Card Vertriebs GmbH se veseli vašega obiska na spletni strani in zanimanja za izdelke.

Vse pravice pridržane
Besedila, slike, grafike in animacije ter njihova razporeditev na domači strani družbe IQ Card Vertriebs GmbH so predmet varstva avtorskih pravic. Vsebine teh spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpošiljati ali spreminjati oziroma tretjim osebam omogočiti dostopa do nje v komercialne namene.

FN292467z
ID za DDV: ATU63370168
Varstvo podatkov: iqcard.at/de/datenschutz/
Registrsko sodišče: deželno sodišče v Linzu
Sedež: 4020 Linz

Član avstrijske gospodarske zbornice, gospodarske zbornice Zgornje Avstrije
Poklicno pravo: obrtni zakonik (www.ris.bka.at)
Magistrat v deželnem glavnem mestu Linz

Brez garancije, izključitev odgovornosti
Ta spletna stran je bila pripravljena z največjo skrbnostjo. Kljub temu družba IQ Card Vertriebs GmbH ne more jamčiti za brezhibnost, popolnost in ažurnost vsebovanih informacij. Družba IQ Card Vertriebs GmbH ne prevzema nikakršne odgovornosti za posredno ali neposredno škodo, ki nastane zaradi uporabe te spletne strani, razen če je škoda posledica naklepnega ravnanja ali grobe malomarnosti družbe IQ Card Vertriebs GmbH. To velja tudi za vse povezave (»Links«), na katere se ta spletna stran neposredno ali posredno sklicuje.