NEWS
KONTAKT
NETService

IMPRESSUM
IQ Card

Impressum

IQ Card Vertriebs GmbH
Auerspergstraße 19
4021 Linz
Österreich
Tel.: +43 (0)732 / 664001 - 99Fax: +43 (0)732 / 664001 - 37E-Mail: info[at]iqcard.at
Firma IQ Card Vertriebs GmbH dziękuje za odwiedzenie naszej strony internetowej i zainteresowanie naszymi produktami.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Teksty, obrazy, materiały graficzne i animacje, jak również ich układ graficzny na stronie IQ Card Vertriebs GmbH są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub udostępnianie osobom trzecim treści zawartych na niniejszej stronie internetowej w celach komercyjnych jest zabronione.

FN292467z
Nr VAT: ATU63370168
Ochrona danych: iqcard.at/de/datenschutz/
Rejestr przedsiębiorstw prowadzony przez sąd: LG Linz
Siedziba: 4020 Linz

Członek Austriackiej Izby Gospodarczej, Izby Gospodarczej Górnej Austrii
Odnośne przepisy: rozporządzenie o przedsiębiorczości (www.ris.bka.at)
Magistrat stolicy landu Linz

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności
Niniejsza strona internetowa została przygotowana z zachowaniem należytej staranności. Firma IQ Card Vertriebs GmbH nie gwarantuje jednak, że informacje na niej zawarte są wolne od błędów, kompletne i aktualne. Firma IQ Card Vertriebs GmbH nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie ani pośrednie szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej, o ile nie wynikają one z umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony firmy IQ Card Vertriebs GmbH. Dotyczy to również wszystkich łączy („linków”), podanych pośrednio lub bezpośrednio na niniejszej stronie.